Google Maps

Vi på Dala Träfiber

– isolerar med träfiber isolering i form av lösull som sprutas via slang
från våran lastbil t.ex upp på er vind, bjälklag eller ev. väggar.

– lagerför och säljer träfiberisolering i form av skivor för isolering i väggar och bjälklag.

– lagerför och säljer Thermocells Byggsystem för luftrörelsetäta
hus som andas.